home 자격증 > 검정안내


작성자 관리자
제목 2015년 제3회 3D프린팅 1급 자격증 검정 안내
작성일자 2015-05-06
조회수 22972

 


 


                            ※ '학습전달 교수법' 온라인 강의 신청하기 
 
 
                           ★ 제3회 3D프린팅 2급 자격증 시험에 합격하신 분들 중 "제3회 3D프린팅 1급 자격증 시험"에 응시하실 분들은
                               5/20(수)까지 2급 자격증 발급 신청을 완료해 주시기 바랍니다.
                               5/20(수)까지 접수된 신청 건은 차주 발급 및 배송할 예정이오니
                               2급자격증을 수령하신 후 1급 자격증 시험에 응시해 주시길 부탁드립니다.
 
첨부파일
(양식)3D프린팅_자격시험_응시원서.hwp